Zpět na navigaci

Veřejná zeleň

Ukázky námi realizovaných projektů veřejné zeleně.

Projekt rekonstrukce Jiráskova náměstí v Trutnově

Současný stav

Jedná se o náměstí v klidné části města uprostřed komplexu bytových domů a dvou středních škol. V čele náměstí je budova Gymnázia. V současné době není náměstí nijak společensky využívané.

Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí
Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí

Navrhované řešení

Specifikem tohoto prostoru jsou dvě střední školy. Proto je při vytváření nového architektonického řešení brán zřetel na možnost střetávání větších skupin mladých lidí s možností případné výuky, pořádání zábavných programů atd. Tuto funkci bude plnit třístupňový amfiteátr. Pro ostatní je zde 8 půlkruhových sezení s lavicemi. V podélné ose se nachází vodní prvek, který představuje 5m široký a 36m dlouhý kanál, který se uprostřed náměstí obdélníkově rozšiřuje na téměř 9m. Tato mohutná vodní stavba s chrliči propojuje velkou hmotu Gymnázia a prostor náměstí v jeden celek a kompozičně harmonizuje celý prostor. Amfiteátr, který evokuje dialog, hru a vzdělávání může zase fungovat jako jakési kulturní pojítko mezi školou a společností. Celé náměstí lemuje stromořadí středně vzrůstných lip /Tilia euchlora/, které oživý celý prostor a zpříjemní pobyt.

Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí
Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí
Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí Projekt Jiráskovo náměstí

Trvalkové společenstvo extensivního typu

Připravil jsem si pro Vás novou technologii výsadeb. Jedná se o extensivní výsadby trvalek vhodných hlavně pro městské prostředí pro svoje nízké náklady na údržbu a estetickou hodnotu. Principem je přírodě blízké rostlinné společenstvo, postavené na principu sukcese, tj. přirozený vývoj společenstva - rostliny se množí přímo na stanovišti pomocí semen, odnožování atd. Výsledkem je velice stabilní minimálně zaplevelující záhon.

Společenstvo se vyvíjí, každý rok vypadá jinak a jarní efekt cibulovin přidává těmto výsadbám na atraktivitě. Samozřejmě jedná se o uměle založený záhon, proto je nutná odborná péče hlavně v prvních dvou letech. Jedná se hlavně o odstraňování příliš expandujících rostlin. Na ukázku je zde zrealizovaný kruhový objezd v Trutnově.

Ukázka projektu kruhového objezdu v Hořicích

Projekt - Kruhový objezd Hořice Projekt - Kruhový objezd Hořice Projekt - Kruhový objezd Hořice
Projekt - Kruhový objezd Hořice Projekt - Kruhový objezd Hořice

Ukázka projektu městské zahrady

Projekt městské zahrady s bludištěm ve Dvoře Králové nad Labem.

Městská zahrada s bludištěm Dvůr Králové n.L

Projektování zahrad - další významné projekty

  • Rekonstrukce zeleně areálu nemocnice ve Dvoře Králové n.L. /pěstební opatření, návrh výsadeb/ 2004
  • Návrh pěstebních opatření a výsadeb VKP Lipová alej Benešovo nábřeží, Dvůr Králové n.L. 2005
  • Rekonstrukce Lesního hřbitova, Městský hřbitov Trutnov 2006
  • Rekonstrukce historického centra Huntířova 2008

Copyright © 2014 Petr Valenta - Zahrady-design | Vytvořeno ve spolupráci s www.macak.com